XEDEA

Zentroaren helburua zera da, pertsonen garapen profesionala bultzatzea, prestakuntza-eskaerari eta ikasleen itxaropenei erantzutea, haien ezagutzari, gaitasun profesionalari eta erantzukizun sozialari balioa ematea, haien laneratzea erraztea eta Kalitatearekin eta Etengabeko Hobekuntzarekin dugun konpromisoan aurrera egitea.